Tutvuge oma juhendiga

XC40
2019

Kaugjuhtimispult-võti

14 Tulemused

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Immobilisaator

Elektrooniline immobilaiser on varguskaitse süsteem, mis takistab sõiduki käivitamise soovimatute isikute poolt.

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, tagaluugi ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Kaugjuhtimispultide juurdetellimine

Autol on kaks kaugjuhtimispulti. Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise ja avamise funktsiooniga, siis on autoga kaasas nuputa pult*. Lisavõtmeid saab tellida.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, tagaluugi ja kütusekorgi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemiga autol* on auto eri kohtades mitu sisseehitatud antenni.

Süüteasendid

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.