Sätted

Keskekraani sätete tabel

Uuendatud 1/21/2020

Keskekraani sätete tabel

Keskekraani seadistusmenüüs on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Saadaval on seitse põhikategooriat: My Car, Heli, Navigatsioon, Meedium, Side, Kliima ja Süsteem.

Iga kategooria sisaldab omakorda mitut alamkategooriat ja seadistussuvandit. Allpool esitatud tabelid on näidatud alamkategooriate esimene tase. Funktsiooni või ala seadistussuvandeid kirjeldatakse täpsemalt seonduvas jaotises kasutusjuhendis.

Mõned seaded on isiklikud, mis tähendab, et need saab salvestada valikusse Juhiprofiilid. Muud seaded on üldised ja need pole juhiprofiiliga seotud.

My Car

Alamkategooriad

Kuvad

IntelliSafe

Sõidurežiimi eelistused/Individuaalne sõidurežiim*

Tuled ja valgustus

Peeglid ja mugavus

Lukustamine

Seisupidur ja vedrustus

Klaasipuhasti

Heli

Alamkategooriad

Tämber

Balanss

Süsteemi helitugevused

Navigeerimine

Alamkategooriad

Kaart

Marsruut ja juhendamine

Liiklus

Meedia

Alamkategooriad

AM/FM-raadio

DAB*

Gracenote®

TV*

Video

Side

Alamkategooriad

Telefon

Tekstiteated

Android Auto*

Apple CarPlay*

Bluetooth-seadmed

Wi-Fi

Auto Wi-Fi pääsupunkt

Auto modemi Internet*

Volvo On Call*

Volvo hooldusvõrgud

Kliimaseade

Põhikategoorial Kliima alamkategooriaid pole.

Süsteem

Alamkategooriad

Juhi profiil

Kuupäev ja kellaaeg

Süsteemi keeled ja ühikud

Privaatsus ja andmed

Klahvide paigutus

Hääljuhtimine*

Tehaseseadete taastamine

Süsteemiteave


Kas sellest oli abi?