Sätted

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Uuendatud 1/21/2020

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Minge menüüsse SüsteemSüsteemi keeled ja ühikudMõõtühikud.

Valige standardühik.

  • Meeter – kilomeetrid, liitrid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • Briti – miilid, gallonid ja kraadid Celsiuse skaalal.
  • USA – miilid, gallonid ja kraadid Fahrenheiti skaalal.

Juhiekraani ja keskekraani ühikuid muudetakse.


Kas sellest oli abi?