Esiiste

Elektrilise esiistme reguleerimine*

Uuendatud 1/21/2020

Elektrilise esiistme reguleerimine*

Seadistage esiistme istmeseadistuste abil iste sobivasse asendisse. Aktiveerige nimmetugi* vajutades neljasuunalist nuppu.

P6-1817-CMA-XC40-Power front seat
Aktiveerige ja kasutage nimmetuge, lükates neljasuunalist nuppu üles/alla/ette/taha.
Istmepadja esiserva tõstmiseks/langetamiseks seadistage üles/alla.
Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ettepoole/tahapoole.
Seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla).

Esiistmete seljatoed saab ettepoole täiesti alla lasta.

P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
Saate peatugede kõrgust reguleerida nuppu vajutades.

Kas sellest oli abi?