Esiiste

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Uuendatud 1/21/2020

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Nimmetuge reguleeritakse nupuga istmepadja küljel.

P6-CMA-seat multifunction controls

Istme küljel asuv neljasuunaline nupp.

Neljasuunalist nimmetuge saab reguleerida neljasuunalise nupuga (ümmargune) istme küljel. Nimmetuge saab reguleerida ette/taha ja üles/alla.

Nimmetoe reguleerimine

P6-CMA-seat multifunction controls - numbers

Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage neljasuunalist nuppu üles /alla .

Nimmetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa .

Nimmetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa .


Kas sellest oli abi?