Esiiste

Manuaalne esiiste

Uuendatud 1/21/2020

Manuaalne esiiste

Mugavuse suurendamiseks on auto esiistmetel mitu seadistusvalikut.

P6-1817-CMA-XC40-Manual front seat
Istme ette-/tahapoole seadmiseks tõstke käepidet ning reguleerige kaugust roolist ja pedaalidest. Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.
Muutke istmepadja pikkust*, milleks tõmmake hooba üles ja liigutage istmepatja käega ette või taha.
Istmepadja esiserva* ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake üles/alla

Kehtib vaid juhiistmele.

.
Nimmetoe reguleerimiseks* vajutage nuppu ette-/tahapoole/üles-/allapoole.
Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake hooba üles/alla.
Seljatoe kalde muutmiseks keerake juhtnuppu.
P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
Saate peatugede kõrgust reguleerida nuppu vajutades.

Hoiatus

Reguleerige juhiistme asendit enne liikuma hakkamist, mitte sõidu ajal. Veenduge, et iste oleks fikseeritud asendis, et vältida kehavigastusi äkilise pidurdamise või liiklusõnnetuse korral.


Kas sellest oli abi?