Esiistme mälufunktsioon

Istme ja küljepeeglite salvestatud asendi kasutamine

Uuendatud 1/21/2020

Istme ja küljepeeglite salvestatud asendi kasutamine

Kui elektrilise istme* ja küljepeeglite asendid on salvestatud, saab neid aktiveerida mälunuppe kasutades.

Salvestatud seadistuse kasutamine

P6-CMA-seat position memory buttons

Salvestatud sätet saab kasutada, kui esiuksed on avatud või suletud.

Avatud esiuks

Vajutage lühidalt mälunuppu 1 () või 2 (). Elektriline iste ja küljepeeglid liiguvad ja peatuvad asendites, mis on salvestatud valitud mälunupu alla.

Suletud esiuks

Hoidke mälunuppu 1 () või 2 () all, kuni iste ja küljepeeglid peatuvad valitud mälunupu all salvestatud asendis.

Kui mälunupp vabastada, siis iste ja küljepeeglid peatuvad.

Hoiatus

  • Kuna juhiistet saab reguleerida ka siis, kui süüde on välja lülitatud, ei tohiks lapsi kunagi üksi autosse jätta.
  • Istme liikumise saab peatada igal ajal, vajutades elektrilise istme juhtpaneelil suvalist nuppu.
  • Ärge reguleerige istet sõitmise ajal.
  • Veenduge, et reguleerimise ajal poleks midagi istmete all.

Kas sellest oli abi?