Tutvuge oma juhendiga

XC40
2020

City Safety

10 Tulemused

City Safety

City Safety* võib kasutada märgutulesid, helisid ja piduri-impulsse, et juhtida juhi tähelepanu ootamatult ilmunud jalakäiatele, rattasõitjatele, suurtele loomadele ja sõidukitele.

City Safety alamfunktsioonid

City Safety* aitab juhil vältida kokkupõrget eesoleva sõiduki, jalgratturi, jalakäija või suure loomaga, vähendades automaatpidurdamise kaudu auto kiirust.

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety* on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety* võib olla teatud olukordades piiratud.

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

City Safety ristuvas liikluses

City Safety* võib aidata sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

Funktsiooni City Safety piirangud ristuva liikluse korral

Teatud juhtudel tekib funktsioonil City Safety probleeme juhi abistamisel kokkupõrgete vältimiseks.

Automaatne pidurdus takistatud vältiva manööverduse korral funktsiooniga City Safety

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety* juhti varem pidurdama hakkamisega.

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety

City Safety* aitab juhil tuvastada sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.