Kliimasüsteemi juhtsüsteem

Kliima juhtnupud

Uuendatud 1/21/2020

Kliima juhtnupud

Kliimaseadmesüsteemi funktsioone juhitakse keskkonsooli füüsiliste nuppudega, keskekraanilt ja tunnelkonsooli tagaosa kliima juhtnuppudega*.

Keskkonsooli füüsilised nupud

P5-1507–Climate–Physical buttons
Tuuleklaasisoojenduse* ja maksimaalse sulatuse nupp.
Tagaakna ja küljepeeglite elektrisoojenduse nupp.

Kiimarida keskekraanil

Enim kasutatavaid kliimafunktsioone saab reguleerida kliimareal.

P5-1507–Climate–Climate pane

Kahevööndilise kliimasüsteemi kliimarida. Ühevööndilise kliimasüsteemi kliimareal asuvad regulaatorid teises kohas.

Juhi ja juhi kõrvalistuja poole temperatuuri regulaatorid

Ühevööndilises kliimasüsteemis asub regulaator kesknupust paremal. Käsitsi juhitavas kliimaseadmes ei kuvata määratud temperatuuri, kuvatakse ainult skaala.

.
Soojenduse* ja ventilatsiooniga* juhi- ja juhi kõrvalistuja istme ning roolisoojenduse*

Ühevööndilisel kliimasüsteemil asuvad nupud kliimareal taga vasakul ja paremal.

juhtnupud.
Nupp kliimakuva avamiseks. Nupu graafika näitab aktiveeritud kliima sätet.

Kliimakuva keskekraanil

P5-1507-Icon-settings-climate

Avage kliimavaade, vajutades sümbolit kliimarea keskel.

Varustuse tasemest olenevalt saab kliimakuva jagada mitmele vahekaardile. Sakkide vahetamiseks tõmmake sõrmega paremale/vasakule või vajutage vastavat pealkirja.

Põhikliima

Lisaks kliimarea funktsioonidele saab sakil Põhikliima juhtida ka teisi peamisi kliimafunktsioone.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max, Elektriline, Taga – akende ja küljepeeglite sulatamise juhtnupud.
KLS – kliimaseadme juhtnupud.
Ringlus – õhuringluse juhtnupud.
Õhujaotuse juhtnupud.
Ventilaatori juhtnupp.
AUTO – kliima automaatne reguleerimine

Pole saadaval manuaalse kliimaseadmega.

.

Seisukliima*

Auto seisukliimat saab juhtida sakil Parkimiskliima.

Tunnelkonsooli tagaosas olevad kliima juhtnupud*

Kui autos on soojendusega tagaistmed*, on funktsiooni juhtimiseks tunnelkonsooli tagaosas nupud.


Kas sellest oli abi?