Esiistme mälufunktsioon

Istme ja küljepeeglite asendi salvestamine

Uuendatud 11/9/2020

Istme ja küljepeeglite asendi salvestamine

Elektrilise istme* ja küljepeeglite asendit saab mälunuppudesse salvestada.

Salvestage elektriliste* ja küljepeeglite jaoks mälunuppudega kaks asendid. Nupud asuvad ühe või mõlema esiukse siseküljel*.

P6-CMA-seat position memory buttons
Sätete salvestamise nupp M.
Mälunupp.
Mälunupp.

Asendi salvestamine

Seadke iste ja küljepeeglid sobivasse asendisse.

Vajutage ja hoidke all nuppu M. Nupu valgusnäidik süttib.

Hoidke kolme sekundi jooksul all nuppu 1 või 2.

Kui asend on valitud mälunupuga salvestatud, kostab helisignaal ja nupu M märgutuli kustub.

Kui ühtki mälunuppu kolme sekundi jooksul ei vajutata, siis nupp M kustub ja salvestamist ei toimu.

Enne uue mälu seadistamist tuleb istme või küljepeeglite ekraani asendit muuta.


Kas sellest oli abi?