Tutvuge oma juhendiga

XC40
2021

Kaugjuhtimispult-võti

16 Tulemused

Kaugjuhtimispult-võtme sidumine juhi profiiliga

Võtit on võimalik siduda juhi profiiliga. Iga kord kui juht kasutab enda võtit, valib auto automaatselt kõik selle juhi profiiliga seotud seadistused.

Immobilisaator

Elektrooniline immobilisaator on varguskaitse süsteem, mis takistab sõiduki käivitamise soovimatute isikute poolt.

video

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, tagaluugi ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Kaugjuhtimispultide juurdetellimine

Kui võti on kadunud või vajate rohkem võtmeid kui standardvarustuses, siis on võimalik tellida uued võtmed. Kui autot saab võtmeta lukustada ja lukust avada*, siis saab tellida ka nuppudeta võtme (Key Tag).

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, tagaluugi ja kütusekorgi samaaegseks lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Care Key - piirangutega kaugjuhtimispult

Care Key võimaldab autoomanikul seada autole kiirusepiirangu. See piirang on mõeldud selleks, et autot juhitaks ohutult, näiteks, kui seda kellelegi laenatakse.

Rakenduse Care Key seaded

Care Key maksimaalset kiirust saate muuta keskselt ekraanilt.

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

Eemaldatav puldivõti

Kaugjuhtimispuldi sees on eemaldatav võti, millega saab mitmeid funktsioone aktiveerida ja teatud toiminguid teha.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Kaugjuhtimispult-võtme süsteemi tüübikinnitus

Auto kaugjuhtimispuldisüsteemi tüübikinnitust saab vaadata järgmistest tabelitest.

Käivitus- ja lukustussüsteemide antennide asukohad

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemi antennid* on autosse sisse ehitatud.

Süüteasendid

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.