Kaugjuhtimispult-võti

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 11/9/2020

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, tagaluugi ja kütusekorgi samaaegseks lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Auto lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Juhiuks peab lukustamise aktiveerimiseks olema suletudKui autol on võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsioon*, peavad kõik küljeuksed olema suletud.. Kui üks ustest või tagaluuk on avatud, neid ei lukustata ja alarmi* ei lülitata sisse enne, kui need suletakse. Alarmi liikumisandurid* aktiveeritakse siis, kui kõik uksed ja tagaluuk on suletud ja lukustatud.

Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult või võtmesilt desaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti desaktiveeritakse sundlukustuse funktsioon. Võti aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti.

Lukustamine, kui tagaluuk on lahti

Märkus

Kui auto lukustati siis, kui tagaluuk on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui tagaluuk pannakse kinni ja auto on täiesti lukusKui auto on varustatud võtmeta lukustamise/avamise funktsiooniga ja süsteem tuvastab, et võti on auto sees, siis tagaluuk ei lukustu selle sulgemisel.*.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Auto lukust avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

Mida teha, kui kaugjuhtimispult ei toimi?

Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Kui kaugjuhtimispuldiga ei ole võimalik lukustada või lukust avada, võib patarei olla tühi. Sellisel juhul lukustage või avage juhiuks eraldavata võtmega.


Kas sellest oli abi?