Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Keskekraan

15 Tulemused

Rakenduste ja nuppude liigutamine keskekraanil

Rakenduste kuval olevaid rakendusi ja autofunktsioonide kuval olevaid funktsioonide nuppe saab teisaldada ja korraldada vastavalt soovile.

Sõnum keskekraanil

Keskekraanil kuvatavad sõnumid teavitavad või aitavad juhti erinevates olukordades.

Tähemärkide, tähtede ja sõnade käsitsi sisestamine keskekraanile

Keskekraani klaviatuur võimaldab teil ekraanile käega tähemärke, tähti ja sõnu joonistada.

Keskekraani klaviatuuri keele muutmine

Klaviatuurikeelte vahetamiseks tuleb esmalt menüüs Seaded keeled seadistada.

Teekonna statistika kuvamine keskekraanil

Pardaarvuti teekonna statistika kuvatakse keskekraanil ning selle ülevaade aitab säästlikumalt sõita.

Keskekraani olekuriba tähised

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Keskekraanil kasutusjuhendis navigeerimine

Digitaalse kasutusjuhendi saab avada auto keskekraani ülakuval. Sisu jaoks saab otsingufunktsiooni kasutada ning liikumine eri jaotiste vahel on lihtne.

Alamkuvade haldamine keskekraanil

Avakuva neljast alamkuvast: Navigatsioon, Meedium, Telefon ja täiendav alamkuva. Neid kuvasid saab laiendada.

video

Keskekraani kuvade vahel liikumine

Keskekraanil on viis põhikuva: avakuva, ülakuva, kliimakuva, rakenduste kuva ja funktsioonikuva. Ekraan lülitub automaatselt sisse, kui avatakse juhiuks.

Funktsioonivaade keskekraanil

Kõik autofunktsioonide nupud asuvad funktsioonide kuval, mis on üks keskekraani põhikuvasid. Funktsioonide kuva avamiseks avakuvalt tõmmake ekraanil sõrmega vasakult paremale* .

Keskekraani klaviatuur

Keskekraani klaviatuur võimaldab teha sisestusi klahvide abil. Samuti saate ekraanil tähti ja tähemärke "joonistada".

Keskekraani aktiveerimine ja inaktiveerimine

Keskekraani saab pimendada ja uuesti aktiveerida ekraani all oleva avakuvanupuga.

Keskekraani haldamine

Paljusid auto funktsioone saab juhtida keskekraanilt. Keskekraan reageerib puudutusele.

Keskekraani ülevaade

Paljusid auto funktsioone saab keskekraanilt juhtida. Siin on esitatud keskekraan ja sellel tehtavad valikud.

Kasutusjuhend keskekraanil

Kasutusjuhendi digitaalne* versioon on saadaval auto keskekraanil.