Keskekraan

Alamkuvade haldamine keskekraanil

Uuendatud 7/23/2018

Avakuva neljast alamkuvast: Navigatsioon, Meedium, Telefon ja täiendav alamkuva. Neid kuvasid saab laiendada.

Alamvaate laiendamine vaikerežiimis

P5-1717-Home screen default vs expanded view

Keskekraani alamkuva tavarežiim ja laiendatud režiim.

Alamkuva laiendamine

Alamkuvad Navigatsioon, Meedium ja Telefon: Puudutage ükskõik millist alamkuva kohta. Kui alamkuva on laiendatud, siis avakuva täiendavad alamkuvad ajutiselt kaovad. Ülejäänud kaks ikoonitakse ja kuvatakse vaid teatud teave. Täiendava alamkuva puudutamisel ülejäänud kolm alamkuva minimeeritakse ja kuvatakse vaid teatud teave.

Laiendatud vaate annab ligipääsu rakenduse põhifunktsioonidele.

Alamkuva sulgemine ja laiendamine

Alamkuva saab sulgeda neljal viisil.

  • Puudutage laiendatud alamvaate ülemist osa.
  • Puudutage muud alamvaadet (see alamvaade esitatakse laiendatud režiimis).
  • Vajutage avakuva nuppu keskekraani all.

Alamkuva avamine ja sulgemine täisekraanirežiimis

Täiendavat alamkuvaEi kehti kõikidele rakendustele või autofunktsioonidele, mis avatakse täiendava alamvaate kaudu. ja valiku Navigatsioon alamkuva saab avada täisekraanirežiimis, kus on rohkem teavet ja seadistusvalikuid.

Kui uus alamvaade avatakse täisekraanil, teavet muude alamvaadete kohta ei kuvata.

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

Rakenduse avamiseks täisekraanirežiimis vajutage sümbolit.

P5-1507-Icon-Navi exit fullscreen

Laiendatud režiimi naasmiseks vajutage sümbolit või ekraani allosas olevat avakuvanuppu.

P5-1717-S90/V90/S90H/V90H/S90L/S90LH-Touch screen-button

Keskekraani avakuvanupp.

Alati on võimalik vajutada avakuvanuppu, et naasta avakuvale. Avakuva tavavaatele naasmiseks täisekraanirežiimis vajutage kaks korda avakuvanuppu.


Kas sellest oli abi?