Keskekraan

Keskekraani olekuriba tähised

Uuendatud 7/23/2018

Ülevaade keskekraani olekuribal kuvatavatest tähistest.

Olekuribal kuvatakse käimasolevad tegevused ja mõnikord ka nende olek. Kõiki tähiseid alati ei näidata, sest välja suurus on piiratud.

Tähis

Spetsifikatsioon

P5–1717–Symbol in status bar–Internet on

Interneti-ühendus on loodud.

P5–1717–Symbol in status bar–Internet off

Interneti-ühenduse loomine nurjus.

P5–1507–Symbol in status bar–Roaming

Rändlus on aktiveeritud.

P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength

Mobiiltelefonivõrgu signaalitugevus.

P5–1507–Symbol in status bar–BT connected

Bluetooth -seade on ühendatud.

P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected

Bluetooth -ühendus on aktiveeritud, kuid ükski seade ei ole ühendatud.

P5–1717–Symbol in status bar–Information sent to/from GPS

GPS saadab ja võtab vastu andmeid.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected

Ühendatud Wi-Fi -võrku.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active

Jagamine on aktiveeritud (Wi-Fi -pääsupunkt) Auto jagab olemasolevat ühendust.

P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated

Automodem on aktiveeritud.

P5–1717–Symbol in status bar–USB active

USB-jagamine on aktiivne.

P5–1507–Symbol in status bar–System processing

Tegevus on pooleli.

P5–1717–Symbol in status bar–Active parking timer

Eelsoojenduse taimer on aktiivne.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing

Heliallikat taasesitatakse.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused

Heliallikas on peatatud.

P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call

Telefonikõne on pooleli.

P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted

Heliallikas on vaigistatud

P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives

Raadiokanalite kaudu saadud uudised.

P5–1507–Symbol in status bar–TP receives

Liiklusteave on vastu võetud.

P5–1507–Symbol in status bar–Clock

Kell.


Kas sellest oli abi?