Keskekraan

Keskekraani ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Paljusid auto funktsioone saab keskekraanilt juhtida. Siin on esitatud keskekraan ja sellel tehtavad valikud.

P5-1717-Screens

Kolm keskekraani põhikuva. Funktsioonide või rakenduste kuva avamiseks tõmmake sõrmega vastavalt paremale või vasakuleParempoolse rooliga autode puhul paiknevad vaated vastupidiselt..

Funktsioonikuva – auto funktsioonid, mis aktiveeritakse või inaktiveeritakse vajutusega. Teatud funktsioonid toimivad päästikutena, mis tähendab, et avaneb aken võimalike sätetega. Nende hulka kuuluvad näiteks Kaamera. Funktsioonivaates saab seadistada ka esiklaasinäidikut*, kuid muudatuste tegemiseks tuleb kasutada rooli parempoolset klahvistikku.
Avakuva – esimene kuva, mis ekraani aktiveerimisel avaneb.
Rakenduste vaade – allalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse ikooni.
Olekuriba – auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu- ja ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seotud teave, kellaaeg ning poolelioleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.
Ülakuva – ülakuva avamiseks lohistage sakk alla. Siin saab avada Seaded, Kasutusjuhend, Profiil ja auto salvestatud sõnumid. Mõnel juhul saab ülakuval juurdepääsu ka kontekstuaalsetele sätetele (nt Navigatsiooni seadistused) ja kontekstuaalsele kasutusjuhendile (nt Navigatsiooni juhend).
Navigatsioon – kaardil liikumine, nt rakendusega Sensus Navigation*. Alamvaate suurendamiseks toksake seda.
Meedia – hiljuti seoses meediaga kasutatud rakendused. Laiendamiseks vajutage.
Telefon – avage see telefonifunktsiooni kasutamiseks. Laiendamiseks vajutage.
Täiendav alamkuva – hiljuti kasutatud rakendused või autofunktsioonid, mis ei ole seotud ühegi teise alamkuvaga. Laiendamiseks vajutage.
Kliimarida – teave ja otseühendus näiteks temperatuuri ja istmesoojenduse määramiseks*. Täpsemate seadistusvalikutega kliimavaate kuvamiseks vajutage kliimavälja keskel olevat sümbolit.

Kas sellest oli abi?