Keskekraan

Tähemärkide, tähtede ja sõnade käsitsi sisestamine keskekraanile

Uuendatud 7/10/2020

Tähemärkide, tähtede ja sõnade käsitsi sisestamine keskekraanile

Keskekraani klaviatuur võimaldab teil ekraanile käega tähemärke, tähti ja sõnu joonistada.

P5-1717-All-Keypad enable handwriting

Vajutage klaviatuuril olevat nuppu, et lülitada klahvidega sisestamisest ümber tähtede ja tähemärkide käsitsi sisestamisele.

P5-1717-ALL-Keypad layout handwrite
Ala tähemärkide/tähtede/sõnade/sõnaosade kirjutamiseks.
Tekstiväli, kuhu kuvatakse ekraanile (1) kirjutamise ajal tähemärgi või sõna soovitus

Kehtib teatud süsteemikeeltele.

.
Tähemärkide/tähtede/sõnade/sõnaosade soovitused. Loendis saab kerida üles või alla.
Tühik. Tühiku saab luua ka kriipsu (–) sisestamisega käsitsi kirjutamise alasse (1). Vt allpool jaotist "Käsikirjatuvastusega tekstiväljal tühiku sisestamine".
Kustutab sisestatud teksti. Tähemärgi-/tähthaaval kustutamiseks vajutage korraks. Järgmise tähemärgi/tähe kustutamiseks oodake hetk.
Tavasisestusega klaviatuurile naasmine.
Sisestamise heli sisse/välja lülitamine.
Peidab klaviatuuri. Kui see pole võimalik, nuppu ei näidata.
Muudab tekstisisestuse keelt.

Tähemärkide/tähtede/sõnade käsitsi kirjutamine

Kirjutage käsikirjatuvastusega tekstivälja (1) tähemärk, täht, sõna või sõnaosa. Kirjutage sõnad või sõnaosad üksteise kohale või järjest.

Kuvatakse pakutavate tähemärkide, tähtede või sõnade arv (3). Kõige tõenäolisem valik kuvatakse loendis esimesena.

Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

Tähemärgi/tähe/sõna sisestamiseks oodake hetk.

Sisestatakse loendis esikohal olev tähemärk/täht/sõna. Muu tähemärgi sisestamiseks võite ka vajutada loendis olevat tähemärki, tähte või sõna.

Käsitsi kirjutatud tähemärkide/tähtede kustutamine/muutmine

P5-1717-ALL-Keypad_erase_handwriting

Kõigi tekstiväljale sisestatud tähtede kustutamiseks (2) tõmmake sõrmega üle terve käsitsi kirjutatud teksti välja (1).

Tähemärkide/tähtede kustutamiseks/muutmiseks on mitu erinevat meetodit.

  • Vajutage loendi soovitud tähte või sõna (3).
  • Tähe kustutamiseks vajutage teksti kustutamisnuppu (5) ja alustage uuesti.
  • Tõmmake sõrmega horisontaalselt üle käsitsi kirjutatud tähtede ala (1) paremalt vasakule

    Araabiakeelse klaviatuuri puhul tõmmake sõrmega vastupidises suunas. Sõrmega paremalt vasakule tõmmates tekib ruumi juurde.

    . Kustutage mitu tähte alast mitu korda üle tõmmates.
  • Kui vajutate tekstiväljal nuppu X (2), kustutatakse kogu sisestatud tekst.

Käsitsi kirjutamise tekstiväljal rea vahetamine

P5-1717-ALL-Keypad_new row

Käsitsi sisestamise välja rea vahetamiseks joonistage sõrmega ülal näidatud sümbolAraabia klaviatuuride puhul - joonistage sama sümbol, kuid tagurpidi..

Käsikirjatuvastusega tekstiväljal tühiku sisestamine

P5-1717-ALL-Keypad_blank spaces

Tühiku sisestamiseks tõmmake kriips vasakult paremaleAraabia klaviatuuri puhul tõmmake kriips paremalt vasakule..


Kas sellest oli abi?