Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Sätted

24 Tulemused

Sätete lähtestamine keskekraanil

Kõikide keskekraani sätete menüüs määratud sätete vaikeväärtused on võimalik lähtestada.

Keskekraani sätete tabel

Keskekraani seadistusmenüüs on mitu põhi- ja alamkategooriat, kuhu on kogutud auto paljude funktsioonide seadistused ja teave.

Süsteemiheli väljalülitamine ja helitaseme muutmine keskekraanil

Keskekraani saab kasutada süsteemi helitugevuse muutmiseks või selle välja lülitamiseks.

Süsteemikeele muutmine

Keelesätted on määratud keskekraani menüüs Seaded.

Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Automaatse seisupiduri aktiveerimise seade

Valige, kas seisupidur aktiveerub automaatselt auto väljalülitamisel.

Andmete jagamise aktiveerimine ja inaktiveerimine

Andmete jagamise teenused ja rakendused tuleb määrata keskekraani seadete menüüs.

Kõrguse reguleerimise sätted*

Reguleerige kõrgust laadimise või sisenemise ja väljumise võimaldamiseks. Automaatse reguleerimisega seotud probleemide vältimiseks lülitage kõrguse reguleerimine välja, kui autot on vaja tungrauaga tõsta.

Sätete muutmine keskekraanil

Saate muuta valikut Seaded ja auto mitme funktsiooni teavet keskekraani abil.

Teekonna statistika sätted

Teekonna statistika sätete lähtestamine või reguleerimine.

Kontekstipõhise seadistuse avamine keskekraanil

Kontekstipõhist seadistust saab kasutada auto enamike põhirakenduse jaoks nii, et saate muuta seadeid otse keskekraani ülakuval.

Keskekraani kujunduse muutmine

Keskekraani kuva välimust saab muuta teema valimisega.

Esiklaasinäidiku sätted*

Reguleerige tuuleklaasil kuvatava esiklaasinäidiku sätteid.

Keskekraani sätete tüübid

Eri tüüpi sätteid saab muuta erinevalt. Vaadake tabelist eri tüüpi sätete kirjeldusi.

Kasutajaandmete lähtestamine auto omaniku vahetusel

Omaniku muutumisel tuleb kasutajaandmed ja süsteemi seaded lülitada tehasesätetele.

Luku märguannete säte

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.

Punase võtme sätted*

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab määrata üksuse Red Key sätted. Teatud juhiabifunktsioonid on alati aktiivsed.

Kasutustingimused ja andmete jagamine

Esimene kord, kui teatud teenuseid ja rakendusi käivitatakse, võib ilmuda hüpikaken pealkirjadega Tingimused ja Andmete ühiskasutus.

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.

Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani kuvamisvalikud saab määrata juhi ekraani rakendusmenüüs ja keskekraani sätete menüüs.

Teekonna andmete kuvamine juhi ekraanil

Pardaarvuti salvestatud ning arvutatud väärtusi on võimalik juhiekraanil kuvada.

Sätete avamine keskekraanil

Valikut Seaded ja auto mitme funktsiooni teavet saab hallata keskekraanil.