Interneti-ühendus

Wi-Fi -pääsupunkti tehnoloogia ja turve

Uuendatud 5/18/2020

Wi-Fi -pääsupunkti tehnoloogia ja turve

Võimalikud võrgud, millega saab ühenduse luua.

Ühenduse saab luua ainult järgmiste võrkudega.

  • Sagedusala – 2,4 või 5 GHz

    Igas riigis ei saa sagedusala valida.

    .
  • Standardid – 802.11 a/b/g/n.
  • Turbesertifikaat – WPA2-AES-CCMP.

Auto Wi-Fi -süsteem on mõeldud autos olevate Wi-Fi -seadmete kasutamiseks.

Kui mitu seadet kasutavad sama sagedust, võib nende talitluses tõrkeid esineda.


Kas sellest oli abi?