Media player

Media player

Uuendatud 7/9/2020

Media player

Meediumimängijaga saab esitada heli USB-pordi või Bluetoothi kaudu ühendatud CD-mängijalt* ja välistest heliallikatest. Sellega saab ka esitada videofaile USB-pordi kaudu.

Kui autos on loodud Interneti-ühendus, saab rakenduste kaudu kuulata veebiraadiot ja heliraamatuid ning kasutada muusikateenuseid.

P5-1717-Media player
P5–1507–Voice control symbol

Meediumimängijat kasutatakse keskekraani kaudu, kuid teatud funktsioone saab kasutada rooliratta parempoolse klahvistiku või hääljuhtimisega.

Raadiot kasutatakse meediumimängija kaudu ja seda kirjeldatakse eraldi jaotises.


Kas sellest oli abi?