Telefoniühendus

Bluetoothi ühendusega telefoni eemaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Telefoni saab registreeritud Bluetooth-seadmete loendist eemaldada.

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideBluetooth-seadmed.

Kuvatakse registreeritud Bluetooth-seadmete loend.

Puudutage eemaldatavat telefoni.

Puudutage valikut Eemalda seade ja kinnitage oma valik.

Telefon pole enam autos kasutamiseks registreeritud.


Kas sellest oli abi?