Aku

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Uuendatud 7/23/2018

Kaugjuhtimispuldis olev tühi patarei tuleb välja vahetada.

Märkus

Kõikide akude eluiga on piiratud ning need tuleb viimaks asendada (v.a Key Tag). Aku eluiga sõltub sellest, kui tihti sõidukit/võtit kasutatakse.

Kaugjuhtimispuldi patarei tuleb vahetada välja järgmistel juhtudel:

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

juhiekraanil kuvatakse sümbol ja teade Võtme patarei on tühiVt kasutusjuhendit

ja/või

  • lukud ei reageeri korduvalt autost kuni 20 meetri (65 jala) kaugusel asuva kaugjuhtimispuldi signaalile.

Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Nuputa võtmeSee võti kuulub võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsiooniga (Passive Entry*) autode standardvarustusse. (Key Tag) patareid ei saa vahetada – uue võtme saate tellida volitatud Volvo töökojast.

Oluline

Tühi Key Tag tuleb anda üle volitatud Volvo teenindusele. Kuna varufunktsiooni abil on autot endiselt võimalik käivitada, tuleb võti autos kustutada.

Võtme avamine ja aku vahetamine

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 1

Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et esiosa on nähtav ja Volvo logo on õigesti suunatud – libistage võtme allservas olevat nuppu paremale. Lükake esiosa kate mõni millimeeter ülespoole.

Kate vabaneb ja selle saab võtmelt eemaldada.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 2

Keerake võtit, liigutage nuppu küljele ning lükake tagumist katet mõni millimeeter ülespoole.

Kate vabaneb ja selle saab võtmelt eemaldada.

16w17 - SPA -  Change battery in remote key - No 3

Keerake patareikatet nt kruvikeerajaga vastupäeva, kuni märgised joonduvad tekstiga OPEN.

Tõstke kate ettevaatlikult üles, lükates näiteks sõrmeküüne tekkinud vahesse.

Liigutage patareikatet ülespoole.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - remove battery

Patarei (+) külg on ülespoole. Eemaldage ettevaatlikult vana patarei nagu joonisel on kujutatud.

Oluline

Vältige uute patareide ja nende kontaktpindade sõrmedega puudutamist, sest see võib nende tööd halvendada.

16w17 - SPA - Key insert new battery

Paigaldage uus patarei nii, et (+) pool on üleval. Vältige kaugjuhtimispuldi patarei kontaktide puudutamist näppudega.

Paigaldage patarei hoidikusse nii, et selle serv jääb allapoole. Seejärel libistage patareid edasi nii, et see kinnitub kahe plastriivi alla.

Vajutage patareid alla nii, et see kinnitub ülemise musta plastriivi alla.

Märkus

Kasutage CR2032, 3 V tüüpi patareisid.

Märkus

Volvo soovitab kasutada kaugjuhtpuldis patareisid, mis vastavad UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Tehases paigaldatud või volitatud Volvo teeninduse vahetatud patareid vastavad ülalnimetatud kriteeriumidele.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 6

Paigaldage patareikate tagasi ja joondage märgid tekstiga CLOSE.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 7

Paigaldage tagakate ja vajutage seda allapoole, kuni kuulete klõpsatust.

Seejärel libistage kate tagasi.

Kui kate on õigesti paigutatud ja lukustatud, kostab jälle klõpsatus.

16w17 - SPA - Change battery in remote key - No 8

Pöörake kaugjuhtimispult teistpidi ja paigaldage esikate. Vajutage seda allapoole, kuni kuulete klõpsatust.

Seejärel libistage kate tagasi.

Kui kate on õigesti lukustatud, kostab jälle klõpsatus.

Oluline

Kõrvaldage tühjad patareid kindlasti kasutuselt keskkonnasõbralikul viisil.


Kas sellest oli abi?