Hübriidi teave

Hübriidinäidik

Uuendatud 7/23/2018

Sõidurežiimides Hybrid ja Pure kuvatakse juhi ekraanil hübriidinäidik, mis aitab juhil energiatõhusamalt sõita.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter changed values

Hübriidnäidik kuvab, kui palju võimsust elektrimootorilt saadakse ja kui palju võimsust on saadaval.

Hübriidinäidiku sümbolid

P5- 15w19-XC90H - torque bolt -DIM

Näitab saadaolevat elektrimootori võimsust. Kui sümbol on seest täis, siis näitab see, et kasutusel on elektrimootor.

P5-15w19 - XC90H torque bolt outline

Kui sümbol on seest tühi, siis näitab see, et elektrimootor ei ole kasutusel.

P5- 15w19-XC90H - torque drop - DIM

Näitab võimsustaset sisepõlemismootori käivitamisel. Kui sümbol on seest täis, siis näitab see, et kasutusel on sisepõlemismootor.

P5-15w19 - XC90H Torque drop outline

Näitab võimsustaset sisepõlemismootori käivitamiseks. Kui sümbol on seest tühi, siis näitab see, et sisepõlemismootor ei ole kasutusel.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Näidik kuvab, et hübriidakut laetakse, nt piduripedaali õrnal vajutamisel.

Juhi soovitud võimsus

Hübriidinäidiku osuti näitab juhi soovitud elektrivõimsust, mida reguleeritakse gaasipedaaliga. Mida suurem on skaalal näit, seda rohkem võimsust soovib juht hetkel valitud käiguga. Välgu ja tilga kujutise vahel olev tähis näitab üleminekupunkti, kus elektrimootori asemel alustab tööd sisepõlemismootor.

Näiteks:

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter changed values

Auto on käivitatud, kuid seisab paigal; võimsust ei soovita rakendada.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter engine running change values

Elektrimootor ei suuda pakkuda soovitud võimsust ning käivitub sisepõlemismootor.

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter charging change values

Auto toodab aku jaoks voolu ja akut laetakse, nt siis kui vajutate õrnalt piduripedaali või pidurdate kallakust alla sõitmisel mootoriga.


Kas sellest oli abi?