Esiiste

Manuaalne esiiste

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki esiistmetel on suurima mugavuse tagamiseks erinevate seadistustega lisavarustust.

P5-1646-Front seat manuel adjustment
Istmepadja esiserva* ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake üles/alla.

Kehtib vaid juhiistmele.

Muutke istmepadja pikkust*, milleks tõmmake hooba üles ja liigutage istmepatja käega ette või taha.
Istme ette-/tahapoole seadmiseks tõstke käepidet ning reguleerige kaugust roolist ja pedaalidest. Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.
Nimmetoe reguleerimiseks* vajutage nuppu ette-/tahapoole/üles-/allapoole.
Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
Seljatoe kalde muutmiseks keerake juhtnuppu.

Hoiatus

Reguleerige juhiistme asendit enne liikuma hakkamist, mitte sõidu ajal. Veenduge, et iste oleks fikseeritud asendis, et vältida kehavigastusi äkilise pidurdamise või liiklusõnnetuse korral.


Kas sellest oli abi?