Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

City Safety

11 Tulemused

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

Kui kokkupõrget ei saa üksnes pidurdamisega ära hoida, aitab City Safety roolimisabi juhil sõidukist/takistusest eemale roolida.

City Safety™

City Safety hoiatab juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega, et aidata juhil märgata ootamatult ilmuvaid jalakäijaid, jalgrattureid, suuremaid loomi ning sõidukeid; seejärel üritab auto automaatselt pidurdada, kui juht ise mõistliku aja jooksul ei reageeri.

Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety võib olla teatud olukordades piiratud.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated.

City Safety, kui vältimismanöövrid on takistatud

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety juhti varem pidurdama hakkamisega.

City Safety ristuvas liikluses

City Safety aitab sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

City Safety juhtimisabi piirangud kokkupõrke vältimisel

City Safety võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

Funktsiooni City Safety parameetrid ja alamfunktsioonid

Funktsiooni City Safety piirangud ristuva liikluse korral

Teatud juhtudel tekib funktsioonil City Safety probleeme juhi abistamisel kokkupõrgete vältimiseks.

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety™

City Safety suudab tuvastada takistusi nagu näiteks teisi sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.