Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Kohanduv kiirusehoidik

15 Tulemused

Kohanduva kiirushoidja aktiveerimine ja käivitamine

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (ACC* ) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Juhiekraanil ja/või esiklaasinäidikul* saab kuvada funktsiooniga (ACC* ) seotud eri sümboleid ja teateid.

Eessõitja muutmine kohanduva kiirushoidiku kasutamisel

Koos automaatkäigukastiga suudab kohanduv kiirushoidik (ACC* ) eessõitjat teatud kiirustel muuta.

Möödasõiduabi rakendamine kohanduva kiirusehoidikuga

Kohanduva kiirushoidiku ajaintervalli määramine

Kohanduvale kiirushoidikule (ACC* ) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.

Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine/taasaktiveerimine

Kohanduva kiirushoidiku (ACC/* ) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidiku uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidja kiiruse haldamine

Kohanduvale kiirushoidikule (ACC* ) on võimalik määrata erinevaid kiirusi.

Kohanduv kiirusehoidik ja kokkupõrkehoiatus

Kohanduva kiirusehoidiku piirangud

Kohanduv kiirushoidik (ACC* ) võib olla teatud olukordades piiratud.

Kohanduva kiirusehoidiku esiklaasinäidik kokkupõrke ohu korral

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

Kohanduva kiirusehoidiku ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC* vahel.

Möödasõiduabi koos kohanduva kiirushoidikuga

Kohanduv püsikiirushoidja (ACC* ) abistab juhti möödasõidu sooritamisel.

Automaatne pidurdamine kohanduva kiirusehoidiku kasutamisel

Kohanduval kiirusehoidikul (ACC* ) on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.