Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Pilot Assist

14 Tulemused

Eessõitja muutmine funktsiooniga Pilot Assist

Koos automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist teatud kiirustel muuta eessõitjat.

Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Möödasõiduabi sisselülitamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsiooni Pilot Assist aktiveerimine ja käivitamine

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.

Funktsiooni Pilot Assist esiklaasinäidik kokkupõrkeohu korral

Kui auto varustusse kuulub esiklaasinäidik*, siis ilmub tuuleklaasile hoiatav vilkuv sümbol.

Automaatne pidurdamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsioonil Pilot Assist on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Funktsiooni Pilot Assist deaktiveerimine/aktiveerimine

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

video

Funktsiooni Pilot Assist ajaintervalli määramine

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.

video

Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Funktsiooni Pilot Assist sümbolid ja teated*

Juhiekraanil ja/või ülanäidikul* saab kuvada funktsiooniga Pilot Assist seotud eri sümboleid ja teateid.

video

Juhiabi

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Möödasõiduabi funktsiooniga Pilot Assist

Pilot Assist abistab juhti möödasõidul.

Funktsiooni Pilot Assist piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Funktsiooni Pilot Assist ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.