Auto käivitamine ja seiskamine

Käivita auto

Uuendatud 7/23/2018

Auto saab käivitada tunnelkonsoolis oleva käivitusnupuga, kui kaugjuhtimispult on salongis.

Video thumbnail
P5-OM-ALL-Start/stop switch

Tunnelkonsoolil paiknev käivitusnupp.

Hoiatus

Enne sõidu alustamist tehke järgmist.

  • Kinnitage turvavöö.
  • Reguleerige paika iste, rool ja peeglid.
  • Veenduge, et piduripedaali saab korralikult alla vajutada.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on võtmeta käivitamise tugi (Passive Start).

Auto käivitamiseks toimige järgmiselt.

Kaugjuhtpult peab asuma autos. Süsteemiga Passive Start autode puhul peab võti paikneva salongi esiosas. Võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga* autode puhul võib võti paikneda autos suvalises kohas.

Hoidke piduripedaali täiesti allavajutatunaKui auto liigub, piisab mootori käivitamiseks käivitusnupu keeramisest päripäeva.. Automaatkäigukastiga autode puhul veenduge, et valitud on käik P või N. Manuaalkäigukastiga autode puhul veenduge, et käigukang oleks neutraalasendis või siduripedaal alla vajutatud.

Keerake käivitusnuppu päripäeva ja laske see lahti. Nupp naaseb automaatselt algasendisse.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

Tavatingimustes käivitamisel on prioriteetne auto elektriline sõidumootor – bensiinimootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast käivitusnupu keeramist päripäeva on elektrimootor "käivitunud" ja auto on sõiduks valmis. Auto käivitumist tähistab juhi ekraanil märgutulede kustumine ja eelmääratud värviteema süttimine.

Teatud juhtudel käivitub selle asemel siiski bensiinimootor, nt kui temperatuur on liiga madal või kui hübriidaku vajab laadimist.

Autot ei tohiks käivitada, kui laadimiskaabel on ühendatud, aga kui seda ei õnnestu eemaldada või auto tuvastab ühendatud laadimiskaabli, kui seda tegelikult ühendatud ei ole, saab auto sundida käivituma järgmiselt.

Vajutage piduripedaal alla ja keerake käivitusnuppu päripäeva.

Juhiekraanile ilmub tekst LaadimiskaabelEemaldage enne käivitust.

Keerake käivitusnuppu uuesti päripäeva.

Kuvatakse tekst Eemaldatud? Keerake ja hoidke käivitusnuppu 7 s, misjärel keerake nuppu päripäeva ja hoidke seda auto käivitamiseks 7 sekundit all.

P5-1717-HYBRID-Backup start place in tunnel console

Tagavaraluger asub kesktunneli konsoolis.

Kui juhiekraanil kuvatakse käivitamisel teade Autovõti puudub, pange kaugjuhtimispult tagavaralugeri kõrvale. Seejärel üritage autot uuesti käivitada.

Märkus

Kui kaugjuhtpult on asetatud varulugeja juurde, veenduge, et selle läheduses poleks auto võtmeid, metallesemeid või elektroonilisi seadmeid (nt mobiiltelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid või laadijad). Kui varulugeja lähedal on mitu võtit, võivad need üksteise töös häiringuid põhjustada.

Kui käivitamise ajal kuvatakse juhiekraanil teade Sõiduki käivitusSüsteemi kontrollimine, oodake, oodake teate kadumist ja proovige autot uuesti käivitada.

Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

Märkus

Tühja hübriidakuga autot ei saa käivitada.

Hoiatus

Ärge kunagi eemaldage kaugjuhtimispult-võtit autost sõidu ajal.

Hoiatus

Kui autost lahkute, eemaldage alati kaugjuhtpult autost ning veenduge, et auto elektrisüsteem on süüteasendis 0. See on eriti oluline siis, kui lapsed jäävad autosse.

Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.


Kas sellest oli abi?