Kütuse juurdevalamine

Kütusekulu ja CO2-heitkogused

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki kütusekulu mõõdetakse liitrites 100 km kohta ja CO2-heitkoguseid grammides kilomeetri kohta.

Selgitus

grammi CO2/km

liitrid / 100 km

Auto elektrirežiimi potentsiaalse sõiduulatuse ("kuni") sertifitseeritud väärtus kilomeetrites. Väärtust ei tohi võtta prognoositud sõiduulatusena ja seda on tavapärastel sõidutingimustel raske saavutada.

kombineeritud sõit

automaatkäigukast

Märkus

Kui kütusekulu ja heitmete andmed puuduvad, on need esitatud lisas.

Märkus

Hübriidaku mahtuvus kahaneb selle vananemisel ja kasutamisel, mis võib tähendada sisepõlemismootori sagedasemat kasutust, suuremat kütusekulu ja elektrimootoriga läbitavat lühemat vahemaad.

T8 Twin Engine (B4204T35)

49

2,1

45Sõidurežiim PURE

Ülal esitatud tabelis olevad kütusekulu, heitkoguste ja elektrirežiimi sõiduulatuse väärtused põhinevad spetsiaalsetel ELi sõidutsüklitel (vt allpool), mis kehtivad tühimassi järgi baasversiooni autodele ilma lisavarustuseta. Auto kaal võib olenevalt varustustasemest suureneda. See koos autole laaditud koormaga suurendab kütusekulu ja CO2-heitkoguseid ning vähendab elektrirežiimi sõiduulatust.

Auto sertifitseeritud väärtusi ei tohi tõlgendada eeldatud väärtustena. Sertifitseeritud väärtused on võrdlusväärtused, mis on saadud spetsiaalsetes ELi sõidutsüklites (vt allpool).

Põhjuseid, miks kütusekulu on kõrgem ja elektrirežiimi sõiduulatus on väiksem kui tabelis esitatud väärtused, on mitmeid. Näiteks:

  • auto akut ei laeta korrapäraselt;
  • autos on lisavarustus, mis suurendab kaalu.
  • Sõidustiil.
  • Kui sõiduki baasversioonile paigaldatud standardsete rehvide asemele paigaldatakse teised rehvid, võib suureneda veeretakistus.
  • Mida suurem on kiirus, seda suurem on õhutakistus.
  • Kütuse kvaliteet, tee- ja liiklustingimused, ilm ja auto seisukord.

Ülal esitatud näidete kombinatsioon võib kütusekulu oluliselt suurendada.

Kütusekulu võib olla väga erinev, võrreldes ELi sõidutsüklitega (vt allpool), mida kasutatakse auto sertifitseerimisel ja millel põhinevad tabelis esitatud väärtused. Lisateabe saamiseks vaadake viidatud eeskirju.

Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusekvaliteet on tegurid, mis suurendavad oluliselt auto kütusekulu.

ELi sõidutsüklid

Ametlikud kütusekulu väärtused ja vahemikud elektrilise juhtimise ajal põhinevad kahel ühtlustatud sõidutsüklil laborikeskkonnas („EL-i sõidutsüklid”), mis vastavad eeskirjadele EU Regulation no 692/2008 ja 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 ja 2017/1153. Kuna sõidutsükleid kasutatakse ka kvaliteedikontrolliks, kehtivad katse korratavusele ranged nõuded. Seetõttu viiakse katseid läbi kontrollitud viisil ja ainult auto põhifunktsioonidega (nt kliimaseade, raadio jms on välja lülitatud). Seetõttu ei esinda ametlikud tulemused väärtusi, mida näete tegeliku kasutamise ajal.

Eeskirjad kehtivad sõidutsüklitele "Linnasõit" ja "Maanteesõit":

  • Linnasõit – mõõtmine algab mootori külmkäivitamisega. Sõitmist simuleeritakse.
  • Maanteesõit – autoga kiirendatakse ja pidurdatakse kiirusel 0-120 km/h(0-75 mph). Sõitmist simuleeritakse.

Kombineeritud sõidu ametlik väärtus, mis on näidatud tabelis, on kombinatsioon linnasõidu ja maanteesõidu sõidutsüklitest vastavalt õiguslikele nõuetele.

Süsinikdioksiidi heitkoguste (CO2-heitkogused) kindlaks määramiseks kahe sõidutsükli ajal koguti heitgaase. Heitgaase analüüsiti seejärel, et määrata kindlaks CO2-heitkoguste väärtus.


Kas sellest oli abi?