Kütuse juurdevalamine

Kütusepaagi korgi avamine ja sulgemine

Uuendatud 7/23/2018

Kütusekorgi avamiseks vajutage nuppu armatuurlaual.

P5-1507 Fuel filler flap side indicator

Juhiekraani tankimissümbolil olev nool näitab, kummal pool autot asub kütusepaagi kork.

P5-1519-XC90 HYBRID Fuel filler flap button

Vajutage nuppu armatuurlaual.

Kütusepaagi rõhutasanduse eesmärgil avaneb kork teatud viitusega. Juhiekraanil kuvatakse teade KütusepaakKütusekork avaneb ja seejärel KütusepaakTankimiseks valmis.

Märkus

Kui kütuse täiteava klapp on avatud, peab kütuse lisamine toimuma umbes 10 minuti jooksul. Pärast seda suletakse klapp, mis avati nupuvajutusega, ja kütust ei saa enam lisada, kuna pumba otsak suletakse.

Kui klapp suletakse enne tankimise lõpetamist, vajutage nuppu uuesti ja oodake seni, kuni juhiekraanil kuvatakse sõnum KütusepaakTankimiseks valmis.

Pärast tankimist sulgege luuk õrna vajutusega.


Kas sellest oli abi?