Sõidurežiimid

Funktsioonid "Hold" ja "Charge"

Uuendatud 7/23/2018

Teatud juhtudel võib sõidu ajal hübriidaku laetusastme haldamine tulla kasuks. See on võimalik funktsioonidega Hold ja Charge, mis on saadaval kõikides sõidurežiimides.

Funktsioonide Hold ja Charge funktsiooninupud

Funktsioonid aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Akut hoitakse hiljem kasutamiseks.

See funktsioon säilitab hübriidakus olevat energiat hiljem elektrijõul sõiduks, nt sõit linnas või elamupiirkonnas. Hold on kasutatav hübriidaku laetusest sõltumata.

Tühja aku korral töötab auto nagu tavapärane hübriidauto, kus lisaks pidurdamisel genereeritud energia taaskasutamisele käivitab auto aku laetuse säilitamiseks sisepõlemismootori sagedamini.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Mootor laadib hübriidakut.

Funktsioon laeb hübriidakut koos sisepõlemismootoriga, et kasutada hiljem elektritoidet. Funktsioon pole saadaval, kui hübriidaku on juba täis laetud.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Kui säilitamisfunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse hübriidakumõõdikul sümbol .

P5-1717-XC60H-CHARGE symbol in hybrid battery gauge

Kui laadimisfunktsioon on aktiveeritud, kuvatakse hübriidakumõõdikul sümbol .


Kas sellest oli abi?