Eelsoojendus

Eelsoojenduse käivitamine/peatamine

Uuendatud 7/23/2018

Eelsoojendus/-jahutus aitab salongi temperatuuri seada enne sõitu sobivaks. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Käivitamine/peatamine keskekraanilt

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Button preconditioning

Eelsoojenduse nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima.

Avage kliimavaade keskekraanil.

Valige vahekaart Parkimiskliima.

P5-1646-S90H/V90H/XC90H–Climate–Checkboxes seat/steering wheel heat preconditioning

Istme- ja roolisoojenduse märkeruudud kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima.

Näidake märkeruutudega, kas eelsoojenduse ajal istme- ja roolisoojendus aktiveeritakse või mitte.

Vajutage Eelsoojendus.

Eelsoojendus/-jahutus algab/seiskub ja nupu märgutuli süttib/kustub.

Märkus

Eelsoojendust saab kasutada ainult siis, kui auto on ühendatud pistikupesagaKehtib elektrikütteseadme korral.. Laadimisjaam, mis ei ole kogu aeg aktiivne (nt taimeri kasutamisel), võib põhjustada eelsoojenduse tõrkeid.

Kui auto ei ole pistikupesaga ühendatud, saab siiski sooja ilma puhul lühikest aega salongi jahutada, kui lülitada eelkonditsioneerimine otse sisse.

Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

Hoiatus

Ärge kasutage eelsoojendust järgmistel juhtudelKehtib kütusel töötava soojendi korral..

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla ummistunud. Näiteks parempoolsesse rattakoopasse ulatuv sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni ummistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest*

Eelsoojenduse/-jahutuse saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*. Eelsoojendus-/-jahutusfunktsioon soojendab või jahutab salongi sobiva temperatuurini (kliimaseadme abil).

Salongi saab eelsoojendada/-jahutada ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote StartERS)Teatud riikides. rakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?