Õhujaotus

Õhujaotuse muutmine

Uuendatud 7/9/2020

Õhujaotuse muutmine

Õhujaotust saab vajadusel käsitsi muuta.

P5-1507–Climate–Button air distribution

Õhujaotuse nupud kliimakuval.

Õhujaotus – esiklaasi soojendusavad
Õhujaotus – näidikupaneeli ja keskkonsooli ventilatsiooniavad
Õhujaotus – põranda ventilatsiooniavad

Avage kliimavaade keskekraanil.

Vastava ventilatsiooniava avamiseks/sulgemiseks vajutage ühte või rohkemat õhujaotusnuppu.

Õhujaotus on muutunud ning nupud süttivad/kustuvad.


Kas sellest oli abi?