Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Teie Volvo

9 Tulemused

Auto VIN-koodi kuvamine

Vajate auto VIN-koodi (VIN* ) näiteks siis, kui võtate teenuse Volvo On Call tellimusega seoses ühendust Volvo müügiesindajaga.

Tarkvara uuendused

Selleks et teie Volvo kliendina saaksite oma autost parima kogemuse, arendab Volvo pidevalt autode süsteeme ja teile pakutavaid teenuseid.

Andmete salvestamine

Volvo ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks salvestatakse auto kasutamise, funktsionaalsuse ning sündmuste kohta autosse teatud infot.

Seadmete ühendamine auto diagnostikapessa

Valesti paigaldatud ja ühendatud tarkvara või diagnostika tööriistad võivad kahjustada auto elektroonikasüsteemi.

Juhi tähelepanu hajumine

Juht vastutab kõige eest, mis on vajalik enda, kaasreisijate ja teiste liiklejate ohutuse tagamiseks. Osa sellest on tähelepanu kõrvalejuhtivate olukordade vältimine, näiteks sõidukeskkonnas niisuguste tegevuste mittetegemine, mis ei ole seotud autojuhtimisega.

Vasakpoolse rooliga mudelite näidikud ja juhtnupud

Ülevaates kuvatakse, kuidas ekraanid ja juhtnupud on juhi suhtes paigutatud.

Parempoolse rooliga mudelite näidikud ja juhtnupud

Ülevaates kuvatakse, kuidas ekraanid ja juhtnupud on juhi suhtes paigutatud.

Oluline teave tarvikute ja lisavarustuse kohta

Tarvikute ja lisavarustuse ebaõige ühendamine ja paigaldamine võib kahjustada auto elektrisüsteemi.

Tarvikute paigaldamine

Soovitame väga Volvo omanikel paigaldada vaid Volvo heaks kiidetud originaalvaruosasid ning varuosasid paigaldada vaid koolitatud ja kvalifitseeritud Volvo hooldustehnikutel. Mõni varuosa toimib vaid siis, kui auto arvutisüsteemi on paigaldatud vastav tarkvara.