Valgustus

Valgustuse lülitid

Uuendatud 7/23/2018

Erinevaid valgustuse juhtnuppu kasutatakse nii välise kui ka salongivalgustuse muutmiseks. Välise valgustuse lülitamine ja seadistamine toimub vasakpoolsest roolikangist. Sisevalgustuse heledust saab reguleerida armatuurlaua pöördlülitiga.

Video thumbnail

Väline valgustus

P5-1617 Stalk with turning ring

Valikulüliti vasakpoolsel roolikangil.

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui auto töötab, on valikulüliti pööramisel erinevatesse asenditesse saadaval järgmised funktsioonid.

Asend

Spetsifikatsioon

Päevasõidutuled.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevasõidutuled ja parktuled.

Gabariidituled, kui auto on pargitud.Kui auto seisab paigal, aga töötab, saab valikulüliti viia muust asendist asendisse , et muude tulede asemel lülitada sisse ainult parktuled.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Lähituled ja gabariidituled.

Kaugtuld on võimalik sisse lülitada.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Päevasõidutuled ja parktuled päevavalgel.

Lähituled ja gabariidituled hämaras või pimedas või kui eesmine udutuli* ja/või tagumine udutuli põleb.

Kasutada saab funktsiooni Aktiivsed kaugtuled.

Kaugtuled saab aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Aktiivsed kaugtuled sisse-/väljalülitatud.

Volvo soovitab sõitmise ajal režiimi.

Hoiatus

Auto valgustussüsteem ei suuda kõigis olukordades (nt udu ja vihma korral) kindlaks teha, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev.

Juht peab alati veenduma, et auto tuled oleks liiklusolude jaoks õiges olekus ja vastaks kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

Valikuratas armatuurlaual

P5-1507-USA-lighting panel

Pöördlüliti (vasakul) salongivalguse reguleerimiseks.


Kas sellest oli abi?