Kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult-võtme tööulatus

Uuendatud 7/23/2018

Kaugjuhtimispuldi õigeks tööks peab võti asuma autost õiges kauguses.

Käsitsi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi funktsioonide, nt lukustamise või lukust avamise funktsioonide tööulatus autost on ligikaudu 20 meetrit (65 jalga).

Kui auto ei reageeri nupuvajutustele, minge autole lähemale ja proovige uuesti.

Võtmeta süsteemi jaoks

Kehtib ainult võtmeta käivitus- ja lukustussüsteemiga (Passive Entry*) autode puhul.

P5-1507 Remote key range

Märgistatud alad tähistavad süsteemiantennide poolt kaetud alasid.

Võtmeta kasutamiseks peab kaugjuhtimispult või nuputa võti (Key Tag) asuma autost kuni 1,5 meetri (5 jala) suuruse poolringi kaugusel ning ligikaudu 1 meetri (3 jala) kaugusel tagaluugist.

Märkus

Kaugjuhtimispult-võtme toimimist võivad takistada ümbritsevad raadiolained, hooned, topograafilised tingimused jne. Autot saab alati lukustada/avada tavalise võtmega.

Kui kaugjuhtimispuldiga võti eemaldatakse autost

P5-15w19-XC90H-Symbol-Key not found

Kui mootori töötamise ajal eemaldatakse sõidukist kaugjuhtimispult, siis pärast viimase ukse sulgemist kuvatakse juhiekraanil teade Autovõti puudubAutost eemald. ja kostab helisignaal.

Teade kaob ekraanilt, kui võti tuuakse autosse tagasi ja vajutatakse parempoolsel klahvistikul O või suletakse kõik uksed.


Kas sellest oli abi?