Tutvuge oma juhendiga

XC60 Twin Engine
2018

Lukustamine ja lukust avamine

17 Tulemused

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Lukustamine ja avamine

Auto lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel moel. Auto juurde kuuluvad kaht tüüpi võtmed.

Lukustamine ja lukustuse avamine auto seest

Uksed ja tagaluugi saab esiuste kesklukustusnuppudega lukustada ja lukust avada. Tagauste lukustusnupud* lukustavad vaid vastava tagaukse.

Elektrilise tagaluugi maksimaalse avanemisasendi programmeerimine*

Kohandage tagaluugi avanemisulatust madala katusekõrguse järgi.

Tagaluugi lukust avamine seestpoolt

Tagaluugi saab avada auto salongist, vajutades selleks armatuurlaua nuppu.

video

Tagaluugi avamine ja sulgemine jalaliigutusega*

Tagaluugi avamise ja sulgemise lihtsustamiseks, kui asjad on käes, võite liigutada jalga tagastange alumise osa suunas.

Privaatsuslukk

Tagaluugi saab lukustada (nn privaatsuskaitselukk, mis takistab selle avamist) näiteks enne auto hooldusesse viimist, hotelli juurde jätmist vms.

Lukustamine ja lukust avamine eraldatava võtmega

Metallvõtit saab muuhulgas kasutada ka auto väliseks lukust avamiseks, nt kui kaugjuhtimispuldi patarei sai tühjaks.

Automaatne lukustamine sõitmise ajal

Uksed ja tagaluuk lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Luku märguannete säte

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

Elektrilise tagaluugi avamine ja sulgemine*

Tagaluugi saab avada ja sulged elektriliselt.

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste ja tagaluugi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed ning tagaluugi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

Lukustuse kinnitus

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine või lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi.