Lukustamine ja lukust avamine

Elektrilise tagaluugi avamine ja sulgemine*

Uuendatud 7/23/2018

Tagaluugi saab avada ja sulged elektriliselt.

Elektrilise tagaluugi avamine

Tagaluugi avamiseks valige üks järgnevatest valikutest.

Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Hoidke näidikupaneelil nuppu all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (with fuel filler cap button)

Vajutage õrnalt tagaluugi käepidemele.

P5-1717-XC60-Tailgate pointing out handle

Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

P5-15w19 - Tailgate Footmovement

Elektrilise tagaluugi sulgemine

Tagaluugi sulgemiseksVõtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks. valige üks järgmistest valikutest.

Vajutage sulgemiseks tagaluugi alumisel küljel olevat nuppu

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw

Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuki ei lukustata.

Märkus

Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu all.

Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

Hoidke näidikuploki nuppu all.

Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

Elektrilise tagaluugi sulgemine ja lukustamineVõtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks.

Tagaluugi sulgemiseks ning tagaluugi ja kõigi uste korraga lukustamiseks (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage tagaluugi allservas olevat nuppu

Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuk ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

Märkus

  • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
  • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Avamise või sulgemise tühistamine

Avamist või sulgemist saab tühistada järgmistel viisidel.

  • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
  • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
  • Vajutage sulgemisnuppu tagaluugi all.
  • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
  • Jalaliigutuse kasutamine*.

Tagaluugi liikumist takistatakse ja see peatub. Seejärel saab pakiruumi kaant käsitsi liigutada.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab piisavalt tugevalt tagaluugi avanemist või sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

  • Avanemisel liikumine peatub ja kostab pikk helisignaal.
  • Sulgemisel liikumine peatub, kostab pikk helisignaal ja tagaluuk liigub tagasi programmeeritud maksimaalsesse avamisasendisse.

Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Survevardad

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring

Elektrilise tagaluugi survevardad.

Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.


Kas sellest oli abi?