Lukustamine ja lukust avamine

Elektrilise tagaluugi maksimaalse avanemisasendi programmeerimine*

Uuendatud 7/23/2018

Kohandage tagaluugi avanemisulatust madala katusekõrguse järgi.

Maksimaalse avanemisasendi seadistamiseks toimige järgmiselt.

Avage tagaluuk − peatage see avatud asendis.

Märkus

Väiksemat ava kui pooleldi avatud tagaluuk pole võimalik programmeerida.

Hoidke tagaluugi allservas olevat nuppu vähemalt kolm sekundit all.

Kostab kaks lühikest helisignaali, mis märgivad, et asend on salvestatud.

Maksimaalse avamisasendi nullimiseks toimige järgmiselt.

Seadke tagaluuk käsitsi kõrgeimasse asendisse, hoidke tagaluugi nuppu vähemalt 3 sekundit all.

Kostab kaks helisignaali, mis märgivad, et salvestatud asend on tühistatud. Seejärel avaneb tagaluuk maksimaalsesse avamisasendisse.

Märkus

  • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.

Kas sellest oli abi?