Lukustamine ja lukust avamine

Lapseluku aktiveerimine ja deaktiveerimine

Uuendatud 7/23/2018

Lapselukud takistavad lastel tagauste avamist sõidukist seestpoolt. Kasutada saate elektrilist* ja manuaalset lukku.

Elektriline aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Elektrilise lapseluku saab aktiveerida ja inaktiveerida kõigis süüteasendites, v.a 0. Süsteemi saab aktiveerida ja inaktiveerida kuni kahe minuti jooksul pärast mootori väljalülitamist eeldusel, et ühtki ust ei avata.

P5-1507 Door switch electric child lock

Nupp süsteemi elektriliseks aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks.

Käivitage mootor või valige 0-st erinev süüteasend.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukkAktiveeritud ning nupu märgutuli süttib, kui lukud on aktiivsed.

Kui elektriline lapselukk on aktiivne:

  • tagumisi aknaid saab avada ainult juhiukse juhtpaneeli nuppudega
  • ust ei ole võimalik seestpoolt avada.

Lukkude deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

Vajutage nupule juhipoolse ukse juhtpaneelil.

Juhiekraanile ilmub teade Tagumine lapselukkDeaktiveeritud ning nupu märgutuli kustub, kui lukud on deaktiveeritud.

Mootori väljalülitamine ei tühista valitud sätet - kui lapselukud on mootori seiskamisel aktiveeritud, püsib funktsioon aktiivsena ka pärast mootori järgnevat käivitamist.

Tähis

Teade

Spetsifikatsioon

P5-15w19 - Childlock ON

Tagumine lapselukk Aktiveeritud

Lapselukud on sisselülitatud.

P5-15w19 - Childlock OFF

Tagumine lapselukk Deaktiveeritud

Lapselukud on väljalülitatud.

Käsitsi aktiveerimine ja deaktiveerimine

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Lapselukkude korral. Mitte segamini ajada uste käsilukkudega.

Nupu keeramiseks kasutage kaugjuhtimispuldi eemaldatavat võtit.

Uks blokeeritakse seestpoolt avamise vastu.
Ukse saab avada nii väljast- kui seestpoolt.

Märkus

  • Uksel olev nupp lukustab ainult selle ukse, mitte mõlemat tagaust.
  • Elektrilise lapselukuga autodel ei ole manuaalset lapselukku.

Kas sellest oli abi?