Lukustamine ja lukust avamine

Luku märguannete säte

Uuendatud 7/23/2018

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarLukustamine.

Puudutage nuppu Lukustamise visuaalne tagasiside, et valida, millal annab auto visuaalse vastuse: Lukusta, Ava lukust, Mõlemad või funktsiooni väljalülitamisel.

Suunatuli sissetõmmatavate küljepeeglitega*

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.

Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.

Valige nupp Klapi peeglid lukustamisel kokku, et funktsioon aktiveerida või inaktiveerida.


Kas sellest oli abi?