Lukustamine ja lukust avamine

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 7/23/2018

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Tagaluugi avamiseks ja alarmi välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu.

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Näidikupaneelil olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole enam valve all.

Alarmitase, liikumisandurid ja tagaluugi avamise andurid ühendatakse lahti.

Tagaluuk on lukust lahti, kuid jääb suletuks. Uksed on endiselt lukus ja nende alarmifunktsioon on aktiveeritud.

Tagaluugi avamiseks vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummist puuteplaati ja avage tagaluuk.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Elektrilise tagaluugiga versioon*.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ligikaudu 1,5 sekundit all

Tagaluuk vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?