City Safety

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

Uuendatud 1/31/2020

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

Kui vastutulev sõiduk liigub teie auto rajale ja kokkupõrget pole võimalik vältida, võib City Safety vähendada auto kiirust, et vähendada kokkupõrke mõju.

P5+6-1817 CitySafety bromsar för mötande
Teie auto
Vastutulevad sõidukid

Selleks et see funktsioon töötaks, peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Teie auto peab liikuma kiiremini kui 4 km/h (3 miili/h).
 • Teelõik peab olema sirge.
 • Autorajal peavad olema selged rajamärgistused.
 • Teie auto peab oma sõidurajal paiknema otse.
 • Vastutulev auto peab olema teie autoraja märgistuste sees.
 • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.
 • See funktsioon toimib vaid otsekokkupõrgete korral.
 • See funktsioon tuvastab vaid nelja rattaga sõidukeid.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.

Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud takistuste eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.

 • Ärge oodake hoiatust või sekkumist, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

Hoiatus

 • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
 • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?