Lukustamine/lukust avamine

Elektriline tagaluuk

Uuendatud 7/23/2018

Auto tagaluugi saab avada/sulgeda valgustuspaneelil oleva nupu või kaugjuhtimispuldi abil.

Märkus

Elektrilisel käitamisel arvestage katuse kõrgusega. Ärge kasutage tagaluugi elektrilist avamist ja sulgemist madala lae korral, vt jaotist "Tagaluugi avamise/sulgemise katkestamine".

Märkus

 • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.
 • Kui aku on tühjaks saanud või lahutatud, tuleb tagaluuk avada ja sulgeda, et süsteem taaskäivitada.

Programmeeritav maksimaalne avamine

Tagaluugi maksimaalse avanemise asendit saab programmeerida. Saab kasutada nt madala laega garaažis. Toimige järgnevalt:

 • Avage tagaluuk käsitsi, hoidke seda soovitud asendis ja vajutage pikalt (vähemalt 3 sekundit) tagaluugil olevat nuppu. Seejärel laske tagaluuk lahti - programmeerimine on lõppenud.
 • Programmi tühistamiseks viige tagaluuk käsitsi kõrgeimasse asendisse.

Lumi ja tuul

Kui miski, nt lumi, jää või tugev tuul surub avamise ajal tagaluuki alla, siis tagaluuk sulgub automaatselt.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab tagaluugil piisavalt tugevalt avanemist/sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemise ajal lülitub elektriline tagaluuk välja ja tagaluuk vabaneb.
 • Sulgemisel tagaluuk peatub ja liigub takistusest paar sentimeetrit eemale.

Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Tagaluugi avamine

Tagaluuki saab avada kolmel viisil (kaks neist toimuvad selle nupu abil):

 • Pikk vajutus valgustuspaneelil oleval nupul – hoidke nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Pikk vajutus kaugjuhtimispult-võtme nupul – hoidke nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Vajutage kergelt kummiga kaetud surveplaadile välimise käepideme all.

Tagaluugi sulgemine

Sulge tagaluugil oleva nupu abil või käsitsi.

 • Vajutage nuppu – tagaluuk sulgub automaatselt.

Peata tagaluugi avanemine/sulgumine

Seda saab teha neljal viisil (millest kolm sisaldavad selle nupu kasutamist):

 • Vajutage valgustuspaneeli nuppu
 • Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu
 • Vajutage tagaluugi nuppu
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.

- Tagaluugi liikumine katkeb ja tagaluuk seiskub.

Tagaluugi käsitsi kasutamine

Süsteem lahutatakse, kui avamine/sulgumine katkeb vastavalt eelnevale jaotisele.

 • Tagaluuki saab seejärel käsitsi kasutada.

Kas sellest oli abi?