Lukustamine/lukust avamine

Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Uuendatud 7/23/2018

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel.

Käsitsi avamine

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Avamine:

  1. Vajutage kergelt välimisele kummiga kaetud plaadile välimise käepideme all – lukk avaneb.
  2. Tõstke välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida* ja tagaluugi luku eraldi avada kaugjuhtimispuldi nupu abil.

Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, siis armatuurlaual olev alarmituli lõpetab vilkumise. See näitab, et kogu auto alarmsüsteem ei ole aktiveeritud. Alarmitase, liikumisandurid ja tagaluugi avamise andurid ühendatakse lahti.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

  • Tagaluugi lukk avaneb, kuid tagaluuk jääb suletuks – vajutage kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõstke tagaluuk üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Auto lukustamine seestpoolt

Luku avamine, tagaluuk
          

Tagaluugi lukust avamine:

Vajuta valgustuspaneeli nuppu (1).

Tagaluugi lukk avaneb ja luugi saab 2 minuti vältel lahti teha (kui auto on seestpoolt lukustatud).

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage lukustamiseks kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu , vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid.

Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, hakkab alarmiindikaator armatuurlaual vilkuma, näidates, et alarmsüsteem on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?