Juhtelemendid

Panoraamkatuseluuk* – kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Automaatrežiimis avaneb kardin või katuseluuk maksimaalselt.

Õhutusasendis on katuseluugi eesmine osa üles tõstetud.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuva katuseluugi vahele kinni jääda.

  • Katuseluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ära luba lastel nuppudega mängida.
  • Lülita katuseluugi vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult/PCC* autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.
Avamine, automaatne
Avamine, käsitsi
Sulgemine, käsitsi
Sulgemine, automaatne

Panoraamkatuseluuki ja kardinat saab kasutada, kui võti on asendis I või II.

Automaatne käitamine

Kardina täielikuks avamiseks vajuta juhtelementi tahapoole automaatse avamise asendisse ja lase lahti.

Seejärel ava panoraamkatuseluuk täielikult - vajuta juhtelementi uuesti tahapoole, automaatse avamise asendisse, ja lase lahti.

Sulge katus/kardin, korrates eelnevat protseduuri vastupidi - vajuta juhtelementi ettepoole, automaatse sulgemise asendi suunas.

Kiiravamine/-sulgemine

Panoraamkatuseluuki ja kardinat saab samaaegselt avada/sulgeda.

  • Avamine: vajuta juhtelementi kaks korda tahapoole, automaatse talitluse asendisse ja lase lahti.
  • Sulgemine: vajuta juhtelementi kaks korda ettepoole, automaatse talitluse asendisse ja lase lahti.

Käsitsi käitamine

Kardina avamine: käsitsi käitamiseks vajuta juhtelementi tahapoole kuni vastupanuni. Kardin liigub maksimaalse avatuse suunas nii kaua, kuni nuppu hoitakse all.

Panoraamkatuseluugi nurga all avamine: käsitsi avamiseks vajuta juhtelementi uuesti tahapoole, kuni tunned vastupanu

Panoraamkatuseluugi avamine: käsitsi avamiseks vajuta juhtelementi kolmandat korda tahapoole kuni vastupanuni. Panoraamkatuseluuk liigub maksimaalse avatuse suunas nii kaua, kuni nuppu hoitakse all.

Sulge katus/kardin, korrates eelnevat protseduuri vastupidi - vajuta juhtelementi ettepoole, manuaalse sulgemise asendi suunas.

Märkus

Käsitsi avamiseks peab kardin olema enne panoraamkatuseluugi avamist täielikult avanenud. Vastupidiseks toiminguks peab panoraamkatuseluuk olema enne kardina sulgemist täielikult suletud.

Õhutusasend

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Õhutusasend, tagumises servas vertikaalselt.

Avamiseks vajuta juhtnupu tagumine serv ülespoole.
Sulge, tõmmates juhtelemendi tagumist serva alla.

Õhutusasendi korral tõuseb esiosa tagumine serv üles. Kui kardin on täiesti kinni ja valitakse õhutusasend, avaneb kardin automaatselt umbes 50 mm.

Sulgemine kaugjuhtimispuldi või kesklukustusnupu abil

Üks pikk vajutus lukustusnupul, vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid ja Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt (kesklukustusnupp), sulgeb panoraamkatuseluugi ja kõik aknad. Küljepeeglid klapitakse kokku* ning uksed ja tagaluuk lukustuvad. Sulgumise katkestamiseks vajuta lukustusnuppu uuesti.

Hoiatus

Kui panoraamkatus suletakse kaugjuhtimispult-võtmega, veenduge, et kellegi käed ei jää selle vahele.

Muljumiskaitse

Panoraamkatuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui klaaspaneeli või päikesesirmi automaatset sulgumist segab mõni objekt. Blokeerimise korral avaneb klaaspaneel või päikesesirm seejärel blokeeritud asendist automaatselt ligikaudu 50 mm (ehk täielikku õhutusasendisse). Muljumiskaitse aktiveerub ka klaaspaneeli või päikesesirmi avamisel.

Muljumiskaitse saab pärast sulgemise katkestamist (nt klaaspaneeli ümbritseva jää tõttu) välja lülitada, hoides nuppu pidevalt eesasendis või all, kuni klaaspaneel on sulgunud.


Kas sellest oli abi?