Juhtelemendid

Panoraamkatuseluuk* – üldist

Uuendatud 7/23/2018

Panoraamkatuseluuk on jagatud kaheks osaks. Avada saab ainult eesmist osa - horisontaalselt või vertikaalselt tagumisest servast (õhutusasend).

Panoraamkatuseluugil on perforeeritud kangast kardin, mis asub klaasluugi all ja kaitseb täiendavalt selliste faktorite eest nagu tugev päikesevalgus.

Panoraamkatuseluuki ja kardinat juhitakse katusel asuva juhtelemendi abil. Juhtelement aktiveerub, kui võti on asendis I või II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuva katuseluugi vahele kinni jääda.

  • Katuseluugi liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ära luba lastel nuppudega mängida.
  • Lülita katuseluugi vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult/PCC* autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Deflektor

Panoraamkatus on varustatud deflektoriga, mis pöördub ülespoole, kui panoraamkatus avatakse.


Kas sellest oli abi?