Juhtelemendid

Tagumine udutuli

Uuendatud 7/23/2018

Piiratud nähtavuse korral udus lülitage põlema tagumine udutuli, et teised liiklejad märkaksid eessõitvat sõidukit võimalikult varakult.

Tagumise udutule nupp.

Tagumise udutule nupp.

Tagumine udutule võib sisse lülitada ainult sel juhul, kui võti on asendis II või mootor töötab ja valgusvihu reguleerimise nupp on asendis või .

Sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu. Tagumise udulaterna sisselülitumisel süttivad vastav sümbol näidikuplokis ja nupu märgutuli.

Tagumine udutuli lülitub automaatselt välja mootori väljalülitumisel või kui valgusvihu reguleerimise nupp keeratakse asendisse või .

Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta riigiti erinevad.


Kas sellest oli abi?