Ratta vahetus

Ratta vahetamine - ratta eemaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki rattaid on võimalik vahetada, nt. talverataste/talverehvide paigaldamiseks.

Varuratas*

Varuratas (ajutine) on mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks ning see tuleb nii pea kui võimalik tavalise rattaga asendada. Varuratta kasutamisel võib auto juhitavus muutuda. Varuratas on tavalisest rattast väiksem. Auto kliirens jääb selle võrra väiksemaks. Pea seda meeles äärekivi lähedal sõites ja ära mine autoga pesulasse. Kui varuratas on paigaldatud ette, siis ei saa lumekette kasutada. Nelikveoga auto puhul saab tagasillaveo välja lülitada. Varuratta parandamine ei ole lubatud.

Varuratta õige rehvirõhk on toodud rehvirõhu tabelis.

Oluline

  • Kui autol on all varuratas, ära sõida kiiremini kui 80 km/h .
  • Autol ei tohi sõidu ajal all olla rohkem kui üks ajutine varuratas.

Varuratas asub varuratta õõnsuses, väliskülg allpool. Varuratast ja vahtplastkarpe kinnitab üks ja sama polt. Vahtplastist ümbrises on kõik vajalikud tööriistad.

Pakiruumi põrandaalusest panipaigast varuratta eemaldamine

Tõsta pakiruumi põrand tagant ettepoole üles.

Keera kinnituskruvi lahti.

Tõsta vahtplastist tükk selle tööriistade abil välja.

Tõsta varuratas välja.

Eemaldamine

Kui vahetate ratast elava liiklusega kohas, asetage teele ohukolmnurk. Auto ja tungraud* peavad paiknema kindlal horisontaalsel pinnal.

Rakendage seisupidur ja lülitage sisse tagasikäik või valige automaatkäigukasti korral asend P.

Hoiatus

Kontrolli, ega tungraud ei ole kahjustunud, et selle keere on korralikult määritud ja tungraud on puhas.

Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle* automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Automudelid on kirjas tungraua andmesildil.

Sildil on kirjas ka tungraua maksimaalne koormatavus ja kindlaksmääratud minimaalse tõstekõrguse juures.

Võtke pakiruumi põranda alt välja tungraud*, rattavõti* ja rattakilpide eemaldamise tööriist*. Kui teine tungraud on valitud, vt Auto tõstmine.

Aseta vastu maad jäävate rataste ette tõkiskingad. Kasuta näiteks raskeid puitklotse või suuri kive.

Kruvige pukseerimisaas ratta mutrivõtmega kinni* kuni järgmisel joonisel näidatud lõppasendini.

Oluline

Pukseerimisaas tuleb keerata kõikidele ratta mutrivõtme keermetele.

Keera rattamutrid ½-1 võrra padrunvõtme abil vastupäeva lahti.

Hoiatus

Ära kunagi pane midagi maa ja tungraua vahele või siis tungraua ja auto tõstekoha vahele.

Auto mõlemal küljel on kaks tungraua kinnituskohta. Plastkatte vastavates kohtades on sobivad süvendid. Vänta tungraua jalg alla nii, et see surutakse ühtlaselt vastu maad.

Oluline

Maapind peab olema kindel, tasane ja horisontaalne.

Kontrolli, kas tungraud on kinnituses nii nagu joonisel näidatud ja kas tungraua jalg asub kinnituse all vertikaalselt.

Oluline

Tõstepunkt on kahest tagumisest süvendist tagumine.

Tõsta autot nii, et ratas tuleb maapinnast lahti. Eemalda rattapoldid ja tõsta ratas ära.


Kas sellest oli abi?