Mootoriruum

Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Õlitaset kontrollitakse olenevalt mootoriversioonist kas elektroonilise õlitaseme anduri või mõõtevardaga.

Õlimõõtevardaga mootor

Ei kehti nelja silindriga 2,0 l või viie silindriga diiselmootoritele, millel on elektrooniline õlitaseme andur. Ei kehti aga mootoritele B4204T7.

Mõõtevarras ja täitetoru.

Mõõtevarras ja täitetoru.

Eriti oluline on kontrollida õlitaset uuel autol enne esimest ettenähtud õlivahetust.

Volvo soovitab kontrollida õlitaset iga 2 500 km järel. Mõõtmistulemused on kõige täpsemad, kui õlitaset kontrollitakse külma mootoriga enne käivitamist. Mõõtmistulemus on ebatäpne, kui mõõtmine viiakse läbi vahetult pärast mootori väljalülitamist. Mõõtevarras näitab liiga madalat õlitaset, sest õli ei ole jõudnud tagasi õlimahutisse voolata.

Õlitase peab jääma MIN- ja MAX-märgistuste vahele.

Õlitase peab jääma MIN- ja MAX-märgistuste vahele.

Vajadusel mõõtmine ja täitmine

Kontrollige, kas auto on tasane. Pärast mootori väljalülitamist tuleb 5 minutit oodata, et õli saaks tagasi õlivanni voolata.

Tõmmake mõõtevarras välja ja pühkige puhtaks.

Pange mõõtevarras tagasi.

Tõmmake varras välja ja kontrollige õlitaset.

Kui õlitase on MIN-tähise lähedal, valage 0,5 liitrit juurde. Kui tase on oluliselt madalam, tuleb lisada rohkem õli.

Vajadusel kontrollige õlitaset pärast lühikese vahemaa sõitmist uuesti. Seejärel korda samme 1-4.

Hoiatus

Ära kunagi vala üle MAX-tähise. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootor, 4 silindrit, 2,0 l

Ei kehti mootoritele B4204T7 – vt ülalpool olevat jaotist "Õlimõõtevardaga mootor".

TäitetoruElektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast..

Täitetoru

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.

.

Mootori õlitaseme osas pole vaja midagi teha enne, kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vt järgnevat joonist.

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.

Teade
Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

Oluline

Kui kuvatakse madala õlitaseme teade, lisage õli ainult määratud koguses, nt 0,5 liitrit.

Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema umbes 30 km läbi sõitnud ja 2 tundi tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 4 silindrit, 2,0 l

      

Kui õlitaset tuleb kontrollida, siis tuleb seda teha vastavalt järgnevale järjekorrale.

Funktsiooni käivitamine toimub süüteasendis II; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Keerake vasaku roolikangi pöördlüliti asendisse Õlitase.

Seejärel näed teavet mootori õlitaseme kohta.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse teade Puudub. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootor, 5 silindrit, diisel

TäitetoruElektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast..

Täitetoru

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.

.

Mootori õlitaseme osas pole vaja midagi teha enne, kui ekraanil kuvatakse vastav teade, vt järgnevat joonist.

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.

Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.

Teade
Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

Oluline

Kui kuvatakse teade Õlitase madal Lisa 0,5 liitrit, lisa üksnes 0,5 liitrit.

Märkus

Süsteem mõõdab õlitaset üksnes sõidu ajal. Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema umbes 30 km sõitnud, enne kui kuvatakse õige õlitase.

Hoiatus

Ära lisa rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4), nagu on näidatud alloleval joonisel. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 5 silindrit, diisel

Video thumbnail
      

Kui õlitaset tuleb kontrollida, siis tuleb seda teha vastavalt järgnevale järjekorrale.

Funktsiooni käivitamine toimub süüteasendis II; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Keerake vasaku roolikangi pöördlüliti asendisse Õlitase.

Seejärel näed teavet mootori õlitaseme kohta.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4. Ekraanil teade ja diagramm. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.

Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4. Ekraanil teade ja diagramm. Vasakpoolne ekraan näitab digitaalset näidikuplokki ja parempoolne analoogi.


Kas sellest oli abi?